RSS

Tapu Sicilinde Şerh ve Beyanlar

29 Apr

 

ŞERH:

Üç gruba ayrılır;

1.Şahsi hakların şerhi; Şahsi haklar, genellikle taraflar arasındaki bir borç ilişkisinden doğan haklar olup hak sahibi tarafından ancak borçluya karşı ileri sürebilirler. İşte Şerh, kanunda sınırlı olarak sayılmış olan bazı şahsi hakların, ilgili gayrimenkul üzerinde herkese karşı ileri sürülmesini mümkün kılmak üzere tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılması işlemidir. Şahsi haklar şerh suretiyle kuvvetlendirilmiştir fakat şerh şahsi bir hakkı ayni bir hak haline getiremez.

-Medeni Kanuna göre şerh edilebilecek haklar; Sözleşmeden doğan şufa(önalım), iştira(alım), vefa(geri alım), rehinli alacaklının serbest dereceden yararlanma hakkı
-Borçlar Kanununa göre; adi kira, hasılat kirası ve bağışlayana rücu(geri dönme) şartı
-Tapu Kanununa göre; kat irtifakı kurulması vaadi ile gayrimenkul satış vaadi

Bir şahsi hakkın tapuya şerh edilebilmesi için tarafların o hakkın şerh edilmesi hususunda anlaşmış bulunmaları da gerekir. Şerh yazılı bir şerh istemi üzerine yapılabilir ki şerh isteminde bulunabilecek olan da kural olarak malik veya onun temsilcisidir. Şerh, şahsi hakkın sona ermesi veya şerh süresinin dolmuş olması halinde ortadan kalkar. Şerh süresi: şufa(önalım), vefa(geri alım) ve iştira(alım) haklarında en çok 10 yıl, gayrimenkul satış vaadinde ise 5 yıldır. Süre bitince tapu memuru şerhi kendiliğinden siler.

2.Malikin tasarruf yetkisinin sınırlanmasına ilişkin şerh; Tapu kütüğüne kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün maliki, kural olarak onun üzerinde tasarruf yetkisine de sahiptir. Fakat çeşitli sebeplerle bu yetkinin sınırlanmış olması mümkündür. Bu da tapu sicilinin şerh kısmından anlaşılır. Şu sınırlamalar şerh edilir;

-İhtilaflı hakların muhafazasına veya ifası kabil taleplerin teminine ilişkin resmi karalar.
-Haciz, iflas ilanı, konkordato ile verilen mehil.
-Aile yurdu kurulması ve mirası namzede nakille yükümlü mirasçı nasbı(atama).

Şerh tarihinden itibaren artık o gayrimenkul üzerinde sübjektif hüsnüniyetle hak kazanmak mümkün olmaz. Çünkü, şerh tasarruf yetkisinin sınırlanmış olduğunu herkese karşı aleni kılmaktadır, hiç kimse böyle bir sınırlamanın mevcudiyetini bilmediğini iddia edemez.

3.Geçici tescilin şerhi :

-Bir ayni hakkın korunması amacıyla yapılan geçici şerh
-Tasarruf yetkisine ilişkin belgelerin tamamlanması için yapılan geçici şerh.

Geçici şerhin yapılmasından sonra üçüncü şahıslar iyi niyet iddiasında bulunamazlar.

Geçici olarak şerh verilen hak sonradan gerçekleştiği takdirde şerh tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

4.BEYAN: Gayrimenkulleri ilgilendiren bazı hukuki ve fiili ilişkilerin herkes tarafından bilinmesini sağlama amacıyla kütüğün beyanlar kısmına yapılan tapu sicili işlemidir. Beyan kısmında gösterilecek olanlar:

-Teferruat
-kanunen kurulan daimi geçit hakkı
-Medeni kanuna göre artık kurulmaları mümkün olmayan ayni haklar
-yapı müteahhit ve işçilerin işe başladıkları tarih
-bir gayrimenkul malikinin diğer gayrimenkul üzerinde ayni hakları
-devre mülk hakkı
-fiil ehliyetinin sınırlanmasına ilişkin karalar.

Beyanlar, gayrimenkul malikinin veya resmi bir dairenin yazılı istemi üzerine yapılır. Beyanlar hakkında tapu siciline güven ilkesi uygulanmaz, bunları herkesin bildiği farz olunur.

 
Yorum yapın

Yazan: 29 Nisan 2012 in EŞYA HUKUKU

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

 
Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

%d blogcu bunu beğendi: